INNSTILT! FORMIDDAGSTREFF I RØYKEN MENIGHETSHUS

Praktisk informasjon

Fra:26.5.2020 - kl.11.00

Til:26.5.2020 - kl.13.30

Sted:Røyken menighetshus

Arrangør:Røyken menighet

Formiddagstreffet på Røyken Menighetshus, er rettet mot pensjonister, men alle som ønsker å delta er velkommen. Formiddagstreffet er siste tirsdag i måneden fra kl 11:00 til kl 13:30. Faste programposter er sang/musikk, kåseri, god bevertning, utlodning og andakt.
Det koster ingenting å delta.

Dagens tema: Lysbilde foredrag til noen fjerne Østens perler. Ved Jan Erik Ask