Gudstjeneste Teglen

Praktisk informasjon

Fra:8.11.2020 - kl.11.00

Til:8.11.2020 - kl.12.00

Sted:Teglen

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 23. søndag i treenighetstiden
Liturg: Ellen Martha Blaasvær
Organist: Michael Moreskine
Prekentekst: Mark 10,28-31
Merknader: Misjonsgudstjeneste. Besøk av Margrethe Reve Brandsæther fra NMS. Ølstadspiren misjonsforening medvirker. Kirkekaffe og misjonsforedrag.
Nattverd
Dåp