Høytidsgudstjeneste Teglen

Praktisk informasjon

Fra:31.5.2020 - kl.11.00

Til:31.5.2020 - kl.12.00

Sted:Teglen

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Ellen Martha Blaasvær
Organist: Johan Wallace
Prekentekst: Joh 20,19-23
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap,misjonsprosjekt
Nattverd