Gudstjeneste Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter

Praktisk informasjon

Fra:24.5.2020 - kl.11.00

Til:24.5.2020 - kl.12.00

Sted:Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Søndag før pinse
Liturg: Ellen Martha Blaasvær
Organist: Johan Wallace
Prekentekst: Joh 15,26-27
Offerformål: egen menighet
Merknader: Kirkekaffe
Nattverd