Gudstjeneste og årsmøte Teglen

Praktisk informasjon

Fra:22.8.2021 - kl.11.00

Til:22.8.2021 - kl.12.00

Sted:Teglen

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 13. søndag i treenighetstiden
Liturg: Ellen Martha Blaasvær
Prekentekst: Luk 12,41-48
Offerformål: Den evangelisk-lutherske kirken i Palestina
Nattverd
Dåp