Knøttesang

Praktisk informasjon

Fra:3.12.2020 - kl.17.30

Til:3.12.2020 - kl.18.30

Sted:Teglen

Arrangør:Røyken menighet

Velkommen til knøttesang i Teglen!

Det er sang og musikk, lek, bevegelse og kveldsmat.

Vi synger kl. 17.30 - 18.00 og etter det spiser vi kveldsmat sammen. 
Vi følger gjeldende regler for smittevern.