Konsert Røyken kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.12.2020 - kl.17.00

Til:6.12.2020 - kl.18.00

Sted:Røyken kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Liturg: Peter Andreas Holby
Prekentekst: Luk 21,27-36
Merknader: Konsert ved Unge sangere i Røyken. Peter Holby deltar med en kort andakt.