Ungdomsgudstjeneste Teglen

Praktisk informasjon

Fra:25.4.2021 - kl.19.00

Til:25.4.2021 - kl.20.00

Sted:Teglen

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i påsketiden
Liturg: Ellen Sæle Hansen, Jan Arne Lervåg
Prekentekst: Joh 13,30-35
Offerformål: Tween Sing og Ten Sing lokalt
Nattverd