Konfirmasjon

Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig.

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen.

Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Spørsmål og svar om konfirmasjon

Se videoer og få svar på ofte stilte spørsmål om konfirmasjon.

Les mer

Konfirmasjon i kirken: – Du får noe mer!

Å få gaver, oppmerksomhet og nye venner, er fint. Men ved konfirmasjon i kirken er kristne verdier og kunnskap om kristendommen en verdifull bonus, mener Ada, Helene, Henrik og Håvard.

Les mer

Ti gode grunner til konfirmasjon i kirken

Her er ti gode grunner som konfirmanter har gitt oss for å velge kirkelig konfirmasjon.

Les mer

Tilrettelagt konfirmasjonstid

Ungdom med spesielle behov på grunn av fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemning har krav på spesiell tilrettelegging av konfirmasjonstiden i sin lokale menighet.

Les mer

Se filmer om konfirmasjonstiden

Opplegget for konfirmasjonstiden varierer fra sted til sted. Det vanligste er at konfirmasjons-undervisningen foregår det året du går i niende klasse, og at det strekker seg over åtte måneder.

Les mer

Artikkelsnarveger