AVLYST gudstjeneste Filtvet helsetun

Praktisk informasjon

Fra:9.4.2020 - kl.11.30

Til:9.4.2020 - kl.12.33

Sted:Filtvet helsetun

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Hanne Dyrendal
Prekentekst: Matt 26,17-30
Nattverd