Forenklet gudstjeneste uten nattverd Filtvet helsetun

Praktisk informasjon

Fra:24.12.2020 - kl.13.00

Til:24.12.2020 - kl.14.00

Sted:Filtvet helsetun

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Julaften
Liturg: Janneke Riskild
Organist: Tatiana Kapustina
Prekentekst: Luk 2,1-20