Forenklet gudstjeneste uten nattverd Holmsbu kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.12.2020 - kl.18.00

Til:13.12.2020 - kl.19.00

Sted:Holmsbu kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i adventstiden
Liturg: Ragnar Elverhøi
Organist: Tatiana Kapustina
Prekentekst: Matt 11,2-11