Gudstjeneste Filtvet helsetun

Praktisk informasjon

Fra:1.4.2021 - kl.11.30

Til:1.4.2021 - kl.12.30

Sted:Filtvet helsetun

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Ragnar Elverhøi
Organist: Unni Sofie Fadum
Prekentekst: Luk 22,14-23
Nattverd