Gudstjeneste med nattverd Filtvet kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.6.2020 - kl.11.00

Til:1.6.2020 - kl.12.30

Sted:Filtvet kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. pinsedag
Liturg: Ragnar Elverhøi
Organist: Tatiana Kapustina
Prekentekst: Joh 16,5-11
Offerformål: menighetesn eget arbeid
Nattverd