Gudstjeneste med nattverd Filtvet kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.7.2021 - kl.11.00

Til:4.7.2021 - kl.12.00

Sted:Filtvet kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i treenighetstiden
Liturg: Janneke Riskild
Prekentekst: Matt 16,13-20
Nattverd
Dåp