Innstilt Gudstjeneste med nattverd Filtvet kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2021 - kl.11.00

Til:18.4.2021 - kl.12.00

Sted:Filtvet kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i påsketiden
Liturg: Janneke Riskild
Organist: Unni Sofie Fadum
Prekentekst: Joh 10,1-10
Nattverd
Dåp