Gudstjeneste med nattverd Filtvet kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Filtvet kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Janneke Riskild
Organist: Unni Sofie Fadum
Prekentekst: Matt 25,31-46
Nattverd
Dåp