Gudstjeneste med nattverd Holmsbu kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.3.2020 - kl.11.00

Til:8.3.2020 - kl.12.30

Sted:Holmsbu kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i fastetiden
Liturg: Hanne Dyrendal
Organist: Tatiana Kapustina
Prekentekst: Matt 15,21-28
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Merknader: Årsmøte for Søndre Hurum sokn etter gudstjenesten.
Nattverd
Dåp