Høytidsgudstjeneste Filtvet kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.12.2020 - kl.11.00

Til:25.12.2020 - kl.12.00

Sted:Filtvet kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Juledag
Liturg: Ragnar Elverhøi
Organist: Tatiana Kapustina
Prekentekst: Joh 1,1-14
Nattverd
Dåp