Lysmesse Filtvet kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.12.2020 - kl.18.00

Til:6.12.2020 - kl.19.00

Sted:Filtvet kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Liturg: Janneke Riskild
Organist: Unni Sofie Fadum
Prekentekst: Joh 14,1-4
Dåp