Slemmestad kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.3.2021 - kl.11.00

Til:7.3.2021 - kl.12.00

Sted:Slemmestad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i fastetiden
Liturg: Marita Bjørke Ådland
Prekentekst: Mark 9,17-29
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap, misjonsprosjekt
Nattverd
Dåp