Høytidsgudstjeneste Slemmestad kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.5.2021 - kl.11.00

Til:23.5.2021 - kl.12.00

Sted:Slemmestad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Marita Bjørke Ådland
Organist: Annette Nordmo
Prekentekst: Joh 14,15-21
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap, misjonsprosjekt
Merknader: Velkommen på gudstjeneste første pinsedag. Påmelding kirken.no/slmnar
Nattverd

Klikk her for påmelding