Forenklet gudstjeneste uten nattverd Nærsnes kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.12.2020 - kl.16.00

Til:24.12.2020 - kl.17.00

Sted:Nærsnes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Julaften
Liturg: Ellen Sæle Hansen
Prekentekst: Luk 2,1-20