Forenklet gudstjeneste uten nattverd Nærsnes kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.12.2020 - kl.13.00

Til:24.12.2020 - kl.14.00

Sted:Nærsnes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Julaften
Liturg: Marita Bjørke Ådland
Prekentekst: Luk 2,1-20