Forenklet gudstjeneste uten nattverd Nærsnes kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2021 - kl.11.00

Til:17.5.2021 - kl.12.00

Sted:Nærsnes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Marita Bjørke Ådland
Prekentekst: Matt 22,17-22