Forenklet gudstjeneste uten nattverd Nærsnes kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2021 - kl.11.00

Til:17.5.2021 - kl.12.00

Sted:Nærsnes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Marita Bjørke Ådland
Organist: Annette Nordmo
Prekentekst: Matt 22,17-22
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Merknader: Velkommen til gudstjeneste på nasjonaldagen. Påmelding: kirken.no/slmnar

Klikk her for påmelding