Gudstjeneste med nattverd Nærsnes kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.00

Sted:Nærsnes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi forklarelsesdag
Liturg: Marita Bjørke Ådland
Organist: Annette Nordmo
Prekentekst: Matt 17,1-9
Merknader: Velkommen til gudstjeneste i Nærsnes kirke 16.2. kl. 11.00
Nattverd
Dåp