Gudstjeneste med nattverd Nærsnes kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.4.2021 - kl.17.00

Til:5.4.2021 - kl.18.00

Sted:Nærsnes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. påskedag
Liturg: Marita Bjørke Ådland
Prekentekst: Luk 24,36-45
Nattverd