Gudstjeneste Nærsnes kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.2.2021 - kl.11.00

Til:14.2.2021 - kl.12.00

Sted:Nærsnes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Fastelavnssøndag
Liturg: Marita Bjørke Ådland
Organist: Annette Nordmo
Prekentekst: Joh 12,20-33
Offerformål: Stefanusalliansen
Nattverd
Dåp