Liturgirevisjon

Gudstjenesteutvalget har nå ferdigstilt vår liturgi i tråd med de nye forslagene fra kirka sentralt, og her vil vi presentere den. I normale tider ville vi hatt et menighetsmøte hvor liturgien ble presentert, men det har vi ikke anledning til nå. Les mer her.

De som husker godt, husker at vi faktisk har presentert liturgien før, for de vanlige gudstjenestene. Det nye nå er at vi også har gjort ferdig fest- og fastetidsliturgien. Her kan du se hele presentasjonen. Dette er ment som en orientering for menigheten - når vi ikke kan møtes. 

 

1.Samling

1.Forberedelse: Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til stillhet, lystenning og bønn. 

 

Klokkeringing: Det ringes fem minutter. Deretter kort informasjon om dagens gudstjeneste ved medliturg eller liturg. Avsluttes med «La oss være stille for Gud», kort stillhet og tre påfølgende bønneslag.

 

2.Inngangssalme med prosesjon dersom det er dåp, konfirmantmedhjelpere eller ellers mange nok til at det føles naturlig med prosesjon. Korset bæres fremst, deretter evangeliebok, dåpsmugge, nattverdsutstyr, alt etter hva som skal skje i gudstjenesten. Korset og evangelieboka er alltid med i prosesjonen.

 

3.Hilsen. Etter salme/prosesjon:

L: Kjære menighet. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Alle: Amen

 

4.Samlingsbønn bes av medliturg:

ML:  

Gud, vi er samlet for ditt ansikt for å møte din kjærlighet og sannhet. Send oss din Ånd og gjør oss åpne for det du vil gi oss. La ditt ord slå rot i våre hjerter, så Kristus lever i oss, og vi blir ett i deg og tjener deg i alle ting. Gud, vi ber.

Alle: Amen

5.Syndsbekjennelse

 

L: La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder.

 

Alle: Gud, vær meg synder nådig! Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste med tanker og ord, med det jeg har gjort, og med det jeg har forsømt. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte, og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige Ånd.

 

6.Kyrie. Kverno, 1977. Synges:

7.Gloria. Hovland 1977. Synges:

 

På høytidsdager brukes utvidet gloria med utgangspunkt i Hovland. Man kan også bruke NoS nr. 276 Alene Gud i himmerik, vers 2, 3 og 4. …»

 

8.Dagens bønn. Utelates

Dåp

2.Ordet

L: La oss høre Herrens ord.

9.Første lesning

ML: Det står skrevet i… Avsluttes med «Slik lyder Herrens ord».

10.Salme/Bibelsk salme

11.Andre lesning

Medliturgen leser første og andre lesning fra lesepulten, liturgen leser evangeliet fra midtgangen.

12.Evangelium. Evangelielesningen starter med «Det står skrevet i evangeliet etter…» Avsluttes med «Slik lyder det hellige evangelium».

Etter de to lesningene og før evangelielesningen synges Hallelujaverset; to ganger før lesning og en gang etter.

Følgende hallelujavers brukes NoS 977.4:

Når det er mer enn to dåp, kan man velge å bruke bare en tekstlesning + evg.lesning. En salme sløyfes i så fall. Når det er familiegudstjeneste, brukes kun evg.teksten. Da brukes «Lyset skinner over jord» (NoS 246) som hallelujavers.

I fastetiden tones hallelujaverset ned, og man synger fra Kristuskransen (Martin Lønnebo).  «Du er evig, du er nær meg, du er lys og jeg er din» x2. Se vedlagt søknad

  1. Preken

Avsluttes som regel med «Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.»

Etter preken kan det gis tid til stillhet, salme eller meditativ musikk.

  1. Trosbekjennelsen (som hovedregel benyttes den apostoliske)

L: La oss bekjenne vår hellige tro.

 

Alle: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

15.Salme (Kan plasseres her eller rett etter preken før trosbekjennelsen)

16.Kunngjøringer. Kunngjøringer gis på annet vis gjennom nyhetsbrev, sosiale medier og infoskjerm og utelates i gudstjenesten utover kunngjøringer som har direkte med den konkrete gudstjenesten å gjøre, og de kommer i starten. For eksempel navn på dåpsbarn, nattverd og offerformål.

 

17.Syndsbekjennelse. Plasseres etter samlingsbønn (ledd 5)

18.Forbønn for kirken og verden. Som hovedregel brukes forbønn 4 av de formulerte forbønner.  «Vår Far i himmelen, takk for at du skapte oss og jorden…»

Hvert ledd avsluttes med «Gud, vi ber» av liturg.

Menighetssvar. Iver Kleive:

Minning:

L: Vi reiser oss og minnes dem i vår menighet det er holdt gravferd for siden sist vi var samlet:

Menigheten reiser seg, navnene leses opp. Kort stillhet.

L: Nå er livet gjemt hos Gud. Vi overgir alt til ham. Håpet er tent i liv og død. Ingen er glemt av Gud. (N13 872,5)

I fastetiden brukes Litaniet (980.1.) som forbønn.

19.Menighetens takkoffer. Under takkofferet synges som regel offertoriesalmen. Om det ikke er nattverd, synges en annen salme eller musikk/solosang.

3.Nattverd

20.Forberedelse av måltidet. Under takkofferet synges nattverdsalmen. Ofringen avsluttes med:

L: Velsignet er du, Gud. Din er jorden og det som fyller den. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Foren din kirke av alle folkeslag og tungemål. Likesom kornet er blitt ett i brødet og druene i vinen, så gjør oss til ett med hverandre og med Herren Jesus Kristus. Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen

21.Takksigelse og bønn

L: (messer) Herren være med dere.

M: Reiser seg og synger: Og med deg være Herren.

L: Løft deres hjerter.

M: Vi løfter våre hjerter til Herren.

L: La oss takke Herren vår Gud.

M: Det er verdig og rett.

L: I sannhet verdig og rett er det… (prefasjonen er knyttet til kirkeåret) med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge:

Hellig Sanctus. Egil Hovland.

Nattverdbønn med innstiftelsesord

L: Vi priser deg, hellige Gud, himmelens og jordens Skaper, du som har elsket verden og gitt din sønn, Jesus Kristus, for at han skulle frelse oss fra synd og død og vinne deg et hellig folk. Vi ber deg: Send din Ånd over disse gaver, så vi kan ta imot Jesus Kristus i brødet og vinen.

Vår Herre Jesus Kristus, i den natt..

L: Nådige Gud, feirer dette måltidet med glede og takk for din Sønns fullbrakte offer, i troen på hans seierrike oppstandelse og himmelfart og i forventning om hans gjenkomst i herlighet. Vi ber deg: Fyll oss med din Ånd og kjærlighet, så vi kan gjenkjenne Kristus i den som sulter og tørster. Lær oss å elske hverandre som han (du) har elsket oss, og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike.

Fadervår. Sies som regel frem. Kan synges på høytidsdager.

22.Nattverdmåltidet

Fredshilsen

L: Guds fred være med dere.

M: Guds fred være med deg.

L: La oss hilse hverandre med et tegn på fred.

Agnus Dei

Allmenn serie: Tore W.Aas.

I fastetid: Tore W. Aas. Allmenn serie 2

 

Høytidsdager: Kverno. Allmenn serie 1

 

L: Kom, for alt er gjort ferdig

Utdelingsord: Kristi kropp, gitt for deg. Kristi blod, gitt for deg. Til barn sier man: Herren velsigne deg og bevare deg (og føre deg til det evige liv)

Etter utdeling:

L: Den korsfestede og oppstande Jesus Kristus har nå gitt oss sin kropp og sitt blod som han gav til soning for alle våre synder.

Alle: Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv.

L: Fred være med dere. (Ved felles knefall kommer fredsønsket etter hvert knefall).

23.Måltidets avslutning

Takkebønn

L: Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse gavene vil bevare oss i troen på deg, forene oss i din kjærlighet og stadfeste i oss håpet om det evige liv, for Jesu Kristi skyld.

4.Sendelse

24.Salme

25.Velsignelse. Menigheten står.

Innledning til velsignelsen: Lovprisning

L: La oss prise Herren.

M: Gud være lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja.

L: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. (Korset tegnes)

M: Amen. Amen. Amen

3x3 bønneslag.

26.Utsendelse. Dersom menigheten sitter under postludiet, flyttes utsendelsesordene til etter postludiet.

L: Gå i fred og tjen Herren med glede.

27.Utgangsprosesjon. Når det er utgangsprosesjon, følger menigheten etter prosesjonen.

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Slemmestad og Nærsnes menighet

Slemmestad og Nærsnes menighet

Postadresse:
Postboks 14
3431 Spikkestad

Slemmestad Kirke
Kirkealleen 6, 3470 Slemmestad

Nærsnes Kirke
Sundbyveien 5, 3478 Nærsnes

Telefon: 66 75 40 90

mandag-fredag kl. 9.00-15.00

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"