Myldredag høst 2019

Praktisk informasjon

Fra:15.10.2019 - kl.17.00

Til:15.10.2019 - kl.19.15

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet

Kirkens familiedag. Salg av middag fra 1615-1715. Samling i kirkerommet  og aktiviteter fra 1715. Knøttesang 1-3 år, Firefemklubb 4-5 år, Familiespeider 6-8 år og Barnekor 6-12 år. Salg av kaffe og vafler. Velkommen til trivelige samlinger i kirken vår!