Bønnesamling annenhver torsdag kl. 11

Praktisk informasjon

Fra:23.1.2020 - kl.11.00

Til:23.1.2020 - kl.11.25

Sted:Vardåsen kirke, Kirkestua

Arrangør:Vardåsen menighet

Annenhver torsdag kl. 11 samles noen for å be sammen - for menigheten, for enkeltpersoner etter ønske, for det som enhver er opptatt av og melder.