Bibelundervisning

Praktisk informasjon

Fra:4.12.2019 - kl.19.30

Til:4.12.2019 - kl.21.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Borgen Normisjon

Tema og innledning. Samtale og enkel bevertning.