Bibelundervisning

Praktisk informasjon

Fra:14.11.2018 - kl.19.30

Til:14.11.2018 - kl.21.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Borgen Normisjon

Tema: Budskapet møter motstand. Innledning ved Flemming Jakobsen. Samtale og enkel bevertning.