Bibelundervisning

Praktisk informasjon

Fra:16.1.2019 - kl.19.30

Til:16.1.2019 - kl.21.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Borgen Normisjon

Tema: Tjenestens pris: Lidelse. Innledning ved Helge Skaaheim. Samtale og enkel bevertning.