Gudstjeneste Vardåsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.2.2021 - kl.11.00

Til:28.2.2021 - kl.12.30

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i fastetiden
Liturg: Olaf Huuse Haraldstad
Organist: Johan Okkenhaug
Prekentekst: Matt 15,21-28
Offerformål: Menighetsarbeidet
Merknader: Gudstjeneste for maks 100 personer.
Nattverd