Gudstjeneste med nattverd Vardåsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.8.2020 - kl.11.00

Til:9.8.2020 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10. søndag i treenighetstiden
Liturg: Olaf Huuse Haraldstad
Organist: Yngvild Wattum Stuksrud
Prekentekst: Luk 5,27-32
Offerformål: IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Merknader: Kirkekaffe
Nattverd