Gudstjeneste Vardåsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.12.2020 - kl.11.00

Til:6.12.2020 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Liturg: Dag Håland
Organist: Ola Vik
Prekentekst: Joh 14,1-4
Offerformål: Menighetsarbeidet
Nattverd