Gudstjeneste Vardåsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Olaf Huuse Haraldstad
Organist: Yngvild Wattum Stuksrud
Prekentekst: Luk 18,1-8
Offerformål: Menighetsarbeidet
Merknader: Gudstjeneste med nattverd. Søndagsskole. Dåpsgudstjeneste kl. 1230 for inviterte gjester.
Nattverd