Åpen kirke Vardåsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.2.2021 - kl.11.00

Til:14.2.2021 - kl.12.30

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Fastelavnssøndag
Liturg: Olaf Huuse Haraldstad
Organist: Yngvild Wattum Stuksrud
Prekentekst: Joh 17,20-26
Offerformål: Menighetsarbeidet
Merknader: Mulighet for nattverd under Åpen kirke. Maks 10 i kirkerommet om gangen. Utesøndagsskole fra kl. 11.
Nattverd
Dåp