Gudstjeneste Vardåsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.11.2020 - kl.11.00

Til:8.11.2020 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 23. søndag i treenighetstiden
Liturg: Olaf Huuse Haraldstad
Organist: Yngvild Wattum Stuksrud
Prekentekst: Mark 10,28-31
Offerformål: Menighetsarbeidet
Nattverd
Dåp