Gudstjeneste Vardåsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.9.2020 - kl.11.00

Til:27.9.2020 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. søndag i treenighetstiden
Organist: Ola Vik
Prekentekst: Joh 11,17-29
Offerformål: Normisjon Region Øst
Merknader: Helge Skaaheim er prest.SeniorSangen deltar.
Nattverd
Dåp