Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:9.12.2018 - kl.11.00

Til:9.12.2018 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Gustav Kristoffer Schmidt, Dag Håland og Thor-Erik Fjellvang. Ofring til Kirkens feltarbeid i Asker. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe.