Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:28.7.2019 - kl.11.00

Til:28.7.2019 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Dag Håland og Stephen Sirris. Nattverd. Kirkekaffe