Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:12.5.2019 - kl.11.00

Til:12.5.2019 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:<Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe.