Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:16.6.2019 - kl.11.00

Til:16.6.2019 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:<Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad og Yngvild Stuksrud. Nattverd. Kirkekaffe.