Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:13.10.2019 - kl.11.00

Til:13.10.2019 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Dag Håland og Yngvild W Stuksrud. Askerspeiderne deltar. Nattverd. Ofring til Askerspeiderne. Søndagsskole. Kirkekaffe