Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:20.10.2019 - kl.11.00

Til:20.10.2019 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Olaf H Haraldstad og Yngvild W Stuksrud. Nattverd. Ofring til TV-aksjonen. SeniorSangen deltar. Søndagsskole. Kirkekaffe