Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:24.11.2019 - kl.11.00

Til:24.11.2019 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Dag Håland og Yngvild W Stuksrud. Dåp og nattverd. Søndagsskolen Norge regionen. Søndagsskole. Kirkekaffe