Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:26.1.2020 - kl.11.00

Til:26.1.2020 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Dag Håland og Stephen Sirris. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. Søndagsskole. Kirkekaffe