Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:9.2.2020 - kl.11.00

Til:9.2.2020 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Dag Håland og Yngvild W Stuksrud. Dåp og nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe