Høsttakkefest

Praktisk informasjon

Fra:8.10.2019 - kl.12.00

Til:8.10.2019 - kl.14.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen kirke

Samling for voksne med spesielle behov. Sanger, fortelling, lystenning, kaffe og vafler m.m.