Høsttakkefest

Praktisk informasjon

Fra:18.9.2018 - kl.11.00

Til:18.9.2018 - kl.13.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen kirke

Samling for voksne med spesielle behov. Sanger, fortelling, lystenning, kaffe og vafler m.m.