Søndagsskole

Praktisk informasjon

Fra:5.4.2020 - kl.11.00

Til:5.4.2020 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet

Palmesøndag er det Supersøndag Påske og ikke søndagsskole. Det blir påskespill i gudstjenesten. Korene deltar. Etter gudstjenesten blir det påskeverksted. Hjertelig velkommen!