Søndagsskole

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.11.00

Til:13.1.2019 - kl.13.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen kirke

Tema for dagen er: Vismennene hyller Jesus.
Vi har søndagsskole hver søndag foruten søndager tilknyttet skolens ferier og søndager med gudstjenester med barnevennlig preg. Dyktige ledere sørger for fine søndagsskolesamlinger. Velkommen!